viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

14_12_31_203148

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành
Áp dụng 1-1-2015

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 là sách nghiệp vụ trọng yếu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu việt nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan áp dụng khi làm thủ tục hải quan

Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc

Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tý 03/2015/TT-BTC về Sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tý số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tý này.
Thông tý 03/2015/TT-BTC ðiều chỉnh tãng thuế suất thuế nhập khẩu MFN ðối với mặt hàng xãng dầu với các mức thuế suất cụ thể nhý sau:
+ Xãng tãng từ 27% lên 35% (tãng thêm 8%);
+ Dầu hoả tãng từ 26% lên 35% (tãng thêm 9%);
+ Dầu Madut tãng từ 24% lên 35% (tãng thêm 11%);
+ Dầu Diezel tãng từ 23% lên 30% (tãng thêm 7%).
Bộ Tài chính cho biết thêm, theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thýờng vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ðối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ýu ðãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ýu ðãi đối với từng nhóm hàng thì Khung thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu 0- 40%; Cam kết WTO năm 2015 đối với mặt hàng xăng, dầu là 0 – 40%. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tý số 03/2015/TT-BTC ðiều chỉnh tãng thuế suất thuế nhập khẩu MFN ðối với mặt hàng xãng dầu với các mức thuế suất phù hợp với mức khung thuế suất của UBTVQH, phù hợp với cam kết WTO và phù hợp với mức thuế suất tối ða nêu tại công vãn số 17728/BTC-CST ngày 4/12/2014 của Bộ Tài chính.
Thông tý có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2015.
Thông tý này thay thế Thông tý số 185/2014/TT-BTC ngày 5/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tý số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ýu ðãi

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính

Từ ngày 1/1/2015 hàng hóa nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư. Cụ thể:

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.

 

Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Chế độ ưu tiên dành cho doamh nghiệp xuất nhập khẩu 2013 mới nhất


CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG & SỬA ĐỔI MỚI NHẤT BIỂU THUẾ XNK


(CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TƯ MỚI NHẤT TỪ THÁNG 1 – ĐẾN THÁNG 7 SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XNK 2013)

PHẦN 1. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

PHẦN 2. ĐỔI MỚI BỘ KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 BAN HÀNH 17/06/2013

PHẦN 3. QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

PHẦN 4. QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

PHẦN 5. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 2013 & DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN.

PHẦN 7. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

PHẦN 8. QUY ĐỊNH MỚI TRONG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU

PHẦN 9. QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

PHẦN 10. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU CẬP NHẬT BỔ SUNG CHO BIỂU THUẾ XNK 2013

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, Giá bìa: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2013.

 

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH