viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM VIỆT NAM 2015 MỚI NHẤT

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM VIỆT NAM 2015 MỚI NHẤT

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM VIỆT NAM 2015 MỚI NHẤT

Bộ Luật Lao Động Chế Độ Bảo Hiểm Việt Nam 2015

Pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác tổ chức cán bộ và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng, nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong việc thực thi các chế độ, chính sách đối với người lao động và cán bộ công chức đang công tác trong mọi lĩnh vực.

Đây là tài liệu rất cần thiết cho các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và người lao động.

Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau:

Phần 1: Luật bảo hiểm xã hội

Phần 2: Chế độ tăng lương theo vùng, cách tính tiền lương làm thêm giờ

Phần 3: Hướng dẫn chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Phần 4: Bộ luật lao động

Phần 5: Hướng dẫn chi tiết thi hành bộ luật lao động

Phần 6: Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn chi tiết bộ luật lao động

Phần 7: Quy định đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Phần 8: Chính sách lao động đối với đơn vị nhà nước

Nhà sách Hà Nội xin trân trọng giới thiệu

Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2014 sách mới phát hành năm 2015


(Song ngữ Anh – Việt)

Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2014 bao gồm số liệu chính thức các năm 2010,2011,2012,2013 và số liệu ước tính năm 2014. Nội dung cuốn sách “Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội năm 2014″ phản ánh tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Anh-Việt. Các số liệu đều được thu thập, xử lí tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

MỤC LỤC
CONTENTS

Phần I: Đơn vị hành chính, Đất đai, khí hậu.
Part I: Administrative Unit, land and Climate.
Phần II: Dân số và Lao động.
Part II: Population and Employment.
Phần III: Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nýớc.
Part III: National accounts, State budget.
Phần IV: Ðầu tư và Xây dựng.
Part IV: Investment and Construction.
Phần V: Doanh Nghiệp và Cõ sở kinh tế cá thể.
Part V: Enterprise and Individual establishments.
Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Part VI: Agriculture, forestry and fishing.
Phần VII: Công nghiệp.
Part VII: Industry.
Phần VIII: Thýõng mại và Du lịch.
Part VIII: Trade and tourism.
Phần IX: Chỉ số giá.
Part IX: Price index.
Phần X: Vận tải, Bưu chính và Viễn thông.
Part X: Transport, postal services and telecommunications.
Phần XI: Giáo dục.
Part XI: Education.
Phần XII: Y tế, Văn hoá và Thể thao.
Part XII: Health, Culture and Sport.

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm).