Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh (Trọn Bộ Hai Cuốn)

Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh (Trọn Bộ Hai Cuốn) 

Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn

Trong lịch sử y học cổ truyền của nước Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông là một danh y của đất nước. Ông biết thừa kế những thuật học của danh y đời trước và nêu cao tinh thần độc lập, sáng tạo, có phê phán và phát triển…
16_5_8_14414

Qua 30 năm, ông tổng kết kinh nghiệm của Trung y và y học cổ truyền biên soạn bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa và ngoại khoa, sản phụ khoa, khoa nhi, cấp cứu… đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Bộ sách “Hải thượng y tông tâm lĩnh” của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác.
Bộ sách của ông được đánh giá cao cả trong và ngoài nước. Bộ sách này đã đánh dấu bước tiến mới trong nền y học cổ truyền của Việt Nam, góp phần phát triển nền y học của đất nước

BỘ SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – TRẦN XUÂN NAM

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đã cam kết lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Hiện nay, phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành Thông tư số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách: Kế toán tài chính bao gồm 2 tập.

Kế toán tài chính financial accounting của tác giả Trần Xuân Nam cập nhật hướng dẫn đầy đù, chính xác VAS, TT 200/2014/TT-BTC và TT 202/2014/TT-BTC bằng các ví dụ thực tế sinh động. Hơn thế nữa Kế toán tài chính financial accounting có rất nhiều tình huống thực tế không có hoặc không rõ ràng trong TT 200, 202 được thảo luận và hướng dẫn chi tiết theo IFRS hay thực tế kế toán tốt nhất.
15_6_10_6513
Nội dung bộ sách Kế toán tài chính gồm những phần chính sau:

TẬP 1
Phần 1: Các vấn đề cơ bản của kế toán (accounting fundamentals)
Phần 2: Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam, và kế toán quốc tế
Phần 3: Kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
Phần 4: Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt

TẬP 2

Phần 5: Báo cáo kết quả tài chính (Financial Performance)
Phần 6: Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất
Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính
Phần 8: Kế toán chi phí/giá thành (cost accounting)
Phần 9: So sánh VAS với IFRS và các thực tế tốt nhất

Phụ lục: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014 tiếng Việt và tiếng Anh – Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiếng Việt và Tiếng Anh – Các biểu mẫu BCTC và thuyết minh BCTC theo Thông tư 200 và 202/2014
Thuật ngữ kế toán Việt – Anh (Vietnamese – English Glossary