viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, GTGT, THCN và Chính sách thuế mới

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, GTGT, THCN và Chính sách thuế mới

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, GTGT, THCN và Chính sách thuế mới 2014

luat thuế 2014

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường. Vừa qua, để đáp ứng với nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện nay, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành các Luật thuế; cụ thể là vào ngày 18-06-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp, người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng các chính sách pháp luật về thuế; nội dung cuốn sách được được xây dựng trên cơ sở cập nhật những hướng dẫn thi hành mới nhất về các loại thuế, đồng thời căn cứ vào Luật và Luật sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân đã được ban hành trước đó, Văn phòng Quốc hội đã hệ thống hóa thành những văn bản hợp nhất phù hợp với hiệu lực hiện tại. Với mục tiêu đó, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

 “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014 ”

Cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Luật thuế giá trị gia tăng – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ ba. Luật thuế thu nhập cá nhân – quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Phần thứ năm. Những lưu ý về chính sách thuế mới 2014 dành cho doanh nghiệp.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng Quý cơ quan và bạn đọc!

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành
Áp dụng 1-1-2015

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 là sách nghiệp vụ trọng yếu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu việt nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan áp dụng khi làm thủ tục hải quan

Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc

Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tý 03/2015/TT-BTC về Sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tý số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tý này.
Thông tý 03/2015/TT-BTC ðiều chỉnh tãng thuế suất thuế nhập khẩu MFN ðối với mặt hàng xãng dầu với các mức thuế suất cụ thể nhý sau:
+ Xãng tãng từ 27% lên 35% (tãng thêm 8%);
+ Dầu hoả tãng từ 26% lên 35% (tãng thêm 9%);
+ Dầu Madut tãng từ 24% lên 35% (tãng thêm 11%);
+ Dầu Diezel tãng từ 23% lên 30% (tãng thêm 7%).
Bộ Tài chính cho biết thêm, theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thýờng vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ðối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ýu ðãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ýu ðãi đối với từng nhóm hàng thì Khung thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu 0- 40%; Cam kết WTO năm 2015 đối với mặt hàng xăng, dầu là 0 – 40%. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tý số 03/2015/TT-BTC ðiều chỉnh tãng thuế suất thuế nhập khẩu MFN ðối với mặt hàng xãng dầu với các mức thuế suất phù hợp với mức khung thuế suất của UBTVQH, phù hợp với cam kết WTO và phù hợp với mức thuế suất tối ða nêu tại công vãn số 17728/BTC-CST ngày 4/12/2014 của Bộ Tài chính.
Thông tý có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2015.
Thông tý này thay thế Thông tý số 185/2014/TT-BTC ngày 5/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tý số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trýởng Bộ Tài chính sửa ðổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ýu ðãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ýu ðãi

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính

bieu thue xuat

Từ ngày 1/1/2015 hàng hóa nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư. Cụ thể:

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.

Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.