LIFELINES – ELEMENTARY

LIFELINES – ELEMENTARY

13_9_1_135011

Lifeline là một bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp, được giảng dạy tại hầu hết các cơ sở ngoại ngữ và cả trong trường đại học ( khối không chuyên). Vì vậy bộ giáo trình này không còn xa lạ gì với những người học tiếng Anh.

Bộ sách này với hai tập tương ứng với hai cấp độ là elementay và pre – intermediate.

Cả hai cuốn sách bao gồm hai phần chính là bài học và bài tập ( có lời giải). Vì vậy sẽ giúp người học vô cùng thuận tiện trong việc học và làm bài tập.

Bộ giáo trình có kèm thêm đĩa CD

LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH… NĂM 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Giới thiệu nội dung

Tại kỳ họp thứ 6 Khóa 13 ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật đất đai (sửa đổi) năm 2014. So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc Hội Khóa 13 có 14 chương với 212 điều. Luật đất đai (sửa đổi) đã quy định cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất; quy định cụ thể rõ ràng từ nguyên tắc đến nội dung và mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch; quy định cụ thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi; thể hiện một cách đầy đủ về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng hình thức sử dụng đất cụ thể như giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Theo đó, những quy định trong Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

Để giúp các cá nhân, tổ chức tìm hiểu và cập nhật những quy định mới nhất trong Luật đất đai (sửa đổi) 2014; các quy định về quản lý, thẩm định, cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu; chính sách thuế đất…; Nhà xuất bản xin giới thiệu cuốn sách:

 

“LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)                                    

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH,                      

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, CHỨNG NHẬN SỞ HỮU, THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ NĂM 2014

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật đất đai năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2014);

Phần thứ hai. Những quy định về quản lý, khai thác và sử dụng, chuyển đổi đất đai;

Phần thứ ba. Hướng dẫn mới về thẩm định, thiết kế, phát triển nhà ở, đô thị;

Phần thứ tư. Các chính sách về đất đai, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Phần thứ năm. Trao đổi, cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt trong tranh chấp xây dựng, quy hoạch nhà ở;

Phần thứ sáu. Định mức kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai;

Phần thứ bảy. Các trường hợp cần quan tâm nhất về cấp, đăng ký biến động và thế chấp giấy chứng nhận;

Phần thứ tám. Giải đáp pháp lý về thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất, khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Mời bạn đón đọc