viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LUẬT THUẾ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LUẬT THUẾ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 


NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LUẬT THUẾ   THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nội dung cuốn sách pháp luật thuế gồm có :

Phần thứ nhất.Chính sách thuế 2015 – những quy định mới nhất về các luật thuế

Mục I.    Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII
Mục II. Hợp nhất các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thuế tài nguyên  và luật quản lý thuế (Có hiệu lực áp dụng từ 01-01-2015)
Mục III. Những hướng dẫn chi tiết thi hành các luật thuế

Phần thứ hai.Những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng cho doanh nghiệp

Mục I. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Mục II. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế giá trị gia tăng
Mục III. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Mục IV. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế tài nguyên
Mục V. những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế nhà thầu

Phần thứ ba.Quy trình quản lý đăng ký thuế, thanh tra thuế và nghiệp vụ  kiểm tra công tác thuế

Mục I.  Quy trình quản lý đăng ký thuế
Mục II.   Quy trình thanh tra thuế
Mục III. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế
MỤC IV. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế

Phần thứ tư.Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, giá và hóa đơn.

Mục I.    Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
Mục II. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
Mục III. Mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng hóa đơn
Mục IV. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

Để giúp doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và đội ngũ cán bộ thuế nắm bắt và áp dụng kịp thời những quy trình quản lý đăng ký thuế ;chính sách thuế mới của Nhà nước, thanh tra thuế ;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách này

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP 2015 (Quyển 2)Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015). Thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006. Chế độ kế toán mới áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Phần II. QUY CHẾ MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Phần III. XỬ PHẠT VI PHẠM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với kế toán trưởng, người phụ trách kế toán và các bộ phận kế toán của các doanh nghiệp.

Trong đó, có một số điểm đáng lưu ý là:

1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung);
2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán;
3. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ sung một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532… đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557…, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập báo cáo tài chính mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn;
4. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp;
5. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ;
6. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.
Bên cạnh đó, còn nhiều quy định mới khác như: NĐ số 128/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước . TT số 10/2014/TT-BTC ngày 17-01-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Nhà Xuất Bản Lao Động biên soạn cuốn sách “CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (ban hành theoThông Tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014) (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015)“. Để kịp thời cung cấp chế độ kế toán mới nhất đến doanh nghiệp