viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công năm 2015

Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công năm 2015

Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công năm 2015

15_5_15_11738
Để hỗ trợ cho việc quản lý chi phí này, đồng thời hướng dẫn việc xác định đơn giá nhân công phù hợp với trình độ tay nghề, đặc điểm, tính chất công việc, vừa qua Nhà nước đã ban hành hai văn bản cụ thể: Nghị định số 32/2015/NĐ-CPngày 25-03-2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-03-2015 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;…
Để giúp các cơ quan, tổ chức chuyên ngành xây dựng và cá nhân quan tâm tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; xác định đơn giá nhân công; xác định, quản lý và sử dụng chi phí, khoản thu; thanh quyết toán vốn đầu tư, dự án;…đồng thời cập nhật những quy định chi tiết mới nhất về Luật đấu thầu, Luật đất đai; xác định giá đất; quản lý, sắp xếp và sử dụng nhà, đất; chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà ở;…Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới về chi phí và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ hai. Xác định, quản lý và sử dụng chi phí, khoản thu trong quy hoạch, xây dựng;
Phần thứ ba. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, dự án xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước;
Phần thứ tư. Quy trình kiểm toán, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ năm. Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ, sắp xếp, xử lý, quản ly và sử dụng nhà, đất;
Phần thứ sáu. Các chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà ở.
Phần thứ bảy. Luật đấu thầu và những quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
Phần thứ tám. Những quy định chi tiết thi hành mới nhất về luật đất đai, xác định giá đất, khung giá đất.

ổ tay công chức viên chức 2015- Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Giao sách thu tiền tận nơi trên toàn quốc

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ÐỘNG CỦA CÕ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2015.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Lời nói đầu
Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Luật Viên chức
Phần thứ ba. Luật tiếp công dân & quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước
Phần thứ tư. Quy định về chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ năm. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức
Phần thứ sáu. Quy định về vị trí công tác vá mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức của một số ngành nghề
Phần thứ bảy. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí trong cơ quan nhà nước
Phần thứ tám. Công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức
Phần thứ chín. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhà sách Hà Nội xin trân trọng giới thiệu