viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NHỮNG CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG NĂM 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NHỮNG CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG NĂM 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NHỮNG CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG NĂM 2015

15_5_15_11738

Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công năm 2015

Để hỗ trợ cho việc quản lý chi phí này, đồng thời hướng dẫn việc xác định đơn giá nhân công phù hợp với trình độ tay nghề, đặc điểm, tính chất công việc, vừa qua Nhà nước đã ban hành hai văn bản cụ thể: Nghị định số 32/2015/NĐ-CPngày 25-03-2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-03-2015 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;…
Để giúp các cơ quan, tổ chức chuyên ngành xây dựng và cá nhân quan tâm tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; xác định đơn giá nhân công; xác định, quản lý và sử dụng chi phí, khoản thu; thanh quyết toán vốn đầu tư, dự án;…đồng thời cập nhật những quy định chi tiết mới nhất về Luật đấu thầu, Luật đất đai; xác định giá đất; quản lý, sắp xếp và sử dụng nhà, đất; chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà ở;…Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới về chi phí và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ hai. Xác định, quản lý và sử dụng chi phí, khoản thu trong quy hoạch, xây dựng;
Phần thứ ba. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, dự án xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước;
Phần thứ tư. Quy trình kiểm toán, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ năm. Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ, sắp xếp, xử lý, quản ly và sử dụng nhà, đất;
Phần thứ sáu. Các chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà ở.
Phần thứ bảy. Luật đấu thầu và những quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
Phần thứ tám. Những quy định chi tiết thi hành mới nhất về luật đất đai, xác định giá đất, khung giá đất.

72 PHÉP QUẢN LÝ KIỂU TRUNG QUỐC

11_10_16_162246

Từ khi bước sang thế kỷ mới, lĩnh vực quản lý học có một xu thế rõ rệt, đó là: tư tưởng và quan niệm về quản lý đang dần dần quay trở lại với phương Đông. Các nhà quản lý học phương Tây cũng bắt đầu nhận thức được rằng phương pháp quản lý của họ không phải là chìa khoá vạn năng và họ bắt đầu tìm kiếm tri thức trong văn hoá cổ đại của Trung Quốc.

Quản lý không có biên giới quốc gia, quản lý theo kiểu Trung Quốc nói một cách đơn giản là quản lý hợp lý. Hợp lý được đề cập ở đây là hợp theo quy luật. Không giống với quản lý theo kiểu phương Tây, quản lý theo kiểu Trung Quốc chính là lấy con người làm gốc. Nhìn từ góc độ thiết lập tổ chức và kết quả quản lý, chúng ta hy vọng một tổ chức sẽ có thể giống như một con người, cơ động và linh hoạt. Nhưng quản lý theo kiểu phương Tây lại nghiêng về việc tập hợp các cá nhân lại với nhau, hình thành nên một bộ máy có trình tự hoá tương đối ổn định, sau đó tạo ra của cải. Tuy nhiên, sự thực là con người càng ngày càng không thích ứng với việc các doanh nghiệp muốn biến họ thành công cụ sản xuất, mà họ muốn tự vận đông, tự phát huy nhiều hơn nữa. Điều cực đoan trong quan lý theo kiểu phương Tây hiện đại là khiến con người trở thành một cỗ máy. Chính vì vậy, hiện nay có rất nhiều người đang tích cực chắt lọc những tư tưởng quản lý doanh nghiệp hiện đại từ văn hoá truyền thống của Trung Hoa, chỉ tiếc là những chắt lọc mang tính hệ thống vẫn tương đối ít. Cuốn sách này lấy những gì thuộc về cái “đạo” của văn hoá Trung Hoa, chắt lọc thành một lý thuyết hiện đại có hệ thống, có thể chỉ đạo thực tiễn quản lý để quảng bá và ứng dụng trong các doanh nghiệp.

72 phép quản lý kiểu Trung Quốc lấy những gì thuộc về cái “đạo” của văn hóa Trung Hoa, chắt lọc thành 1 lý thuyết hiện đại có hệ thống, có thể chỉ đạo thực tiễn quản lý để quảng bá và ứng dụng trong các doanh nghiệp.