viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HƯỚNG THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HƯỚNG THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

2016 sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Bộ luật Lao động năm 2012 (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XIII thông qua (ngày 18/6/2012) quy định quyền, nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động việc làm, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn lao động, vệ sinh lao động, lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác, bảo hiểm xã hội, vai trò và các quyền của công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động, quản lý nhà nước về lao động, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động… Vì vậy, Bộ luật lao động năm 2012 có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của nước ta.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và bạn đọc nắm bắt những quy định, hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động cụ thể, giải quyết tranh chấp lao động, chế độ về tiền lương, phụ cấp chăn lông cừu, trợ cấp…, Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn liên kết với NXB Lao Động phát hành cuốn sách:

 16_8_2_71354

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG     

 

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

-       Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động;

-       Phần thứ hai. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động;

-       Phần thứ ba. Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động & hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động;

-       Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp;

 

CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG LƯƠNG NĂM 2016 Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Tại kỳ họp Quốc hội vào cuối năm 2015 đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách cho năm 2016, trong đó có nêu từ ngày 01/5/2016 sẽ tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng. Ngày 26/5/2016 Chính phủ đã  ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị vũ trang. Nghị định này áp dụng với các đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống được tăng 8% lương
Vừa qua, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động, hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, chế độ về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp,… Cụ thể như: Quyết định 17/2016/QĐ-TTg ngày   05/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

16_8_4_74115

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên,  Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG LƯƠNG NĂM 2016
((Nghị định 47/2016/NĐ-CP)

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động – CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2016
Phần thứ hai. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
Phần thứ ba. Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động & hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động
Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp