viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG- QUYỂN SÁCH DÀY HƠN 1500 TRANG

THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG- QUYỂN SÁCH DÀY HƠN 1500 TRANG

Cuốn sách “Thuốc – Biệt dýợc và cách sử dụng của hai dược sỹ Phạm Thiệp và Vũ Ngọc Thúy đã được NXB Y học cho xuất bản với rất nhiều thay đổi. Đây được coi là cuốn ” Bách khoa y học toàn thư” cho các bệnh viện, nhà thuốc, và kể cả trong từng gia đình lần này được bổ sung nhiều loại thuốc mới và cũng loại bỏ một số thuốc đã không còn cần thiết, đồng thời sửa đổi, sửa chữa một số chuyên khảo cho phù hợp. Nói chung, sách đã cập nhật khá kịp thời những thông tin về thuốc.

“Thuốc – Biệt dược và cách sử dụng”

Sách gồm 4 phần chính:
- Danh mục thuốc sắp xếp theo dược lý và chuyên khoa
- Các chuyên khảo thuốc từ vần A đến Z
- Các chuyên khảo tổng quan về nhóm thuốc chính yếu
- Mục lục tra cứu

Danh mục thuốc được xếp theo dược lý và chuyên khoa để giúp các bạn đọc tìm những
thuốc dùng dễ dàng hõn trong 22 chuyên khoa. Ví dụ: Nếu bạn ðọc muốn tìm thuốc
kháng histamin, có thể tìm xem ở mục 4, thuốc khoa dị ứng, trong đó có thuốc chống tiết
cholin và không chống tiết cholin, an thần và không an thần. Nếu tìm thuốc huyết áp, xin
xem ở mục 21, thuốc khoa tim mạch, với 8 loại thuốc huyết áp khác nhau và thuốc phối
hợp.
Các chuyên khảo thuốc, với tên thuốc theo tên thông dụng quốc tế (INN), được trình
bày thống nhất: tên thuốc, tên khác, dạng thuốc, tác dụng phụ, quá liều; với nội dung
ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu đáp ứng được những thông tin cơ bản và cần thiết của thuốc.
Các chuyên khảo được lược dịch, tổng quan hóa với các định nghĩa, cơ chế tác dụng cả
về lý thuyết và kinh nghiệm đã được đúc kết một cách khoa học, rất cần cho các nhà
chuyên môn Y – Dýợc và những ngýời cần tìm hiểu.
Mục lục tra cứu được biên soạn công phu, bao gồm khá đầy đủ các hoạt chất (còn gọi là
hóa dýợc, chất gốc hoặc nguyên liệu) và biệt dýợc, tên khác, tên hóa học, tên thýõng
mại….cũng ðýợc sắp xếp theo vần chữ cái A,B,C.
Khi cần có thể mở mục lục tìm tên thuốc cần tra cứu, đối chiếu đúng với tên hoạt chất và số trang kèm theo.
Mở số trang sẽ tìm thấy được tên thuốc đó. Tìm nhãn thuốc, đơn hướng dẫn, vỉ thuốc nào cũng phải có tên thuốc. Nếu là tên thýõng mại thì bắt buộc phải có tên hoạt chất đi kèm.
Dùng thuốc là một việc khó và phải thận trọng vì thuốc nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Cuốn sách được xuất bản với mục đích giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, trên cõ sở chỉ ðịnh của thầy thuốc, sự tự phân tích và nhận biết, luận trị logic ðể ðảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả chữa bệnh, hạn chế những sai sót, rủi ro hoặc tác hại không ðáng có.

Thuốc – Biệt dýợc và cách sử dụng
tác giả DS. Phạm Thiệp – DS. Vũ Ngọc Thúy

Nhà sách Hà Nội xin trân trọng giới thiệu

 

Tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Sau đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị Định 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 16-6-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá. Theo ðó:
- Các mẫu hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hóa ðýợc ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu ðýợc nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu số 01 hoặc 02 ban hành kèm theo Thông tý này.
- Ðối với trýờng hợp ðấu thầu quốc tế, cãn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, việc lập hồ sõ mời thầu phải chỉnh sửa phù hợp theo quy ðịnh của Luật ðấu thầu, Nghị ðịnh 63/2014/NÐ-CP .
- Ðối với gói thầu quy mô nhỏ, trýờng hợp thấy cần áp dụng phýõng thức lựa chọn nhà thầu một giai ðoạn hai túi hồ sõ thì phải trình ngýời có thẩm quyền phê duyệt.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT có hiệu lực từ ngày 01-8-2015 và thay thế Thông tý 05/2010/TT-BKH.
Nhằm kịp thời ðáp ứng nhu cầu thông tin của các cõ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ ðầu tý và ðông ðảo bạn ðọc trong cả nýớc về các quy ðịnh pháp luật mới trong lĩnh vực ðấu thầu

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần I. Luật Ðấu thầu
Luật Ðấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014)
Phần II. Quy ðịnh chi tiết về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà ðầu tý, ðầu tý theo hình thức đối tác công tư
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị Định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Phần III. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Thông tý 05/2015/TT-BKHÐT quy ðịnh chi tiết về lập hồ sõ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Công vãn 1438 BTC-QLCS ngày 29-01-2015 của Bộ Tài Chính về việc hýớng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nýớc nãm 2015