viên rửa bát finish alio somat,vien rua bat rossy domax,Xà phòng rửa bát » xà bông máy rửa chén » Tự Sửa Xe Gắn Máy Honda Cub 78, Cub 81, Dream 100, Wave 110, Xe Trung Quốc

Tự Sửa Xe Gắn Máy Honda Cub 78, Cub 81, Dream 100, Wave 110, Xe Trung Quốc

Tự Sửa Xe Gắn Máy Honda Cub 78, Cub 81, Dream 100, Wave 110, Xe Trung Quốc

tự sửa xe gắn máy

 gồm 18 chương giới thiệu phương pháp tháo ráp, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các loại xe gắn máy. Nguyên lý kết cấu và hoạt động được trình bày tóm gọn. Trước mỗi nội dung hướng dẫn tháo ráp đều có giới thiệu dụng cụ cần dùng, thông số kỹ thuật cũng như quy cách chi tiết thay thế.
Sách được biên soạn cho mọi trình độ, cho tất cả những ai đang sử dụng xe gắn máy Honda và xe gắn máy Trung Quốc. Hy vọng sách sẽ giúp bạn phần nào trong việc bảo trì sửa chữa các hỏng vặt của chính chiếc xe gắn máy của mình.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. nanaraSự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bằng thiên tài trí tuệ và bản lĩnh cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công hệ quan điểm cách mạng toàn diện, hệ thống và sáng tạo để truyền bá vào Việt Nam, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Bộ sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử” gồm 2 tập:

- Tập 1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giới thiệu một phần sẽ làm rõ hơn về cuộc đời Bác.

- Tập 2: Những tác phẩm mang tính lịch sử: Tập hợp phần lớn những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969 đã sưu tầm và được xác minh. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình Người cùng với Đảng ta tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.